Waarom ik kies voor persoonlijk contact

De aanleiding van dit blog, is het feit dat ik mijn website www.wouterdewolf.nl zonder enige ruchtbaarheid actief heb gezet.
Nu wordt het tijd om er ook wat bij te laten horen, aangezien ik dat al een tijdje voor mij uitschuif.

De insteek van dit blog is: persoonlijk contact en waarneming.

Ik heb door recente ervaringen, de keuze gemaakt bewust te kiezen voor het coachen van jonge mensen tussen 18 en 35 jaar. Gericht coachen op het ontdekken van hun eigen DNA of noem het gewoon de basis karaktereigenschappen en deze in combinatie met natuurlijke gaven en talenten geeft hun identiteit, zelfbewustzijn en inzichten.

Vanuit die identiteit kun je dan naar een Personal Branding komen en dus ook richting ontvangen, waar jij het beste tot je recht komt.

Waarom deze keuze? Eigenlijk is de reden heel eenvoudig. Ik zie en hoor zo vaak om mij heen dat deze doelgroep niet echt weet wat zij nu werkelijk willen of twijfels hebben over waar hun kunnen het beste tot zijn recht komt. Heel veel persoonlijke gesprekken, met jong en oud, hebben dit nog eens extra bevestigd. Hier komt nog bij, dat ouders ook een bepaalde verwachting van jou hebben en hiermee wordt vaak onbewust de druk en dus de lat hoog gelegd.
Uit ervaring weet ik dat het zo belangrijk is om jezelf te kennen en dus ook te weten wat wel bij je past en wat niet (privé en zakelijk). Belangrijk vooral, bij al je vervolgstappen in het leven en je werk.

Ik ben van mening, dat persoonlijke gesprekken en toelichting te geven, waarom je de vragen stelt en het kunnen zien en waarnemen hoe je gesprekspartner(s) ermee omgaan een extra inzicht geeft, on top van de antwoorden, op vragen.

Het is belangrijk om juist in persoonlijke gesprekken en uit persoonlijke vragen inzichten te krijgen. Bedrijven gaan tegenwoordig alleen nog maar af op hoe het cv is opgesteld en ook nog eens met een enorm eisenpakket, niet op het persoonlijke contact en ook niet op de kernkwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn! Je belandt dan al snel in de afvalbak. Dit is precies de reden, waarom ik van mening ben dat iemand vanuit zijn of haar eigen kracht moet spreken en schrijven. Vandaar mijn uitgangspunt leer eerst jezelf kennen. Dit is overigens niet alleen voor jongeren van toepassing, zeker ook voor diegene die jaren in een bepaalde omgeving gewerkt hebben en/of al carrière gemaakt hebben en toch het gevoel hebben “is dit het nu” of van de ene dag op de andere dag ineens op straat staan. Kortom vanuit zelfkennis een bedrijf of persoon benaderen, met motivatie waarom, geeft je heel veel meer kansen.

Het gaat mij om het feit hoe ik jou beter kan maken en zelfbewust van jouw specifieke kwaliteiten, die in balans zijn met jouw karakter.
Een mens heeft persoonlijke aandacht en waarneming nodig, zeker als die met een probleem zit of het gewoon even niet weet of twijfelt.
Daarom kies ik voor het persoonlijke contact en neem ik persoonlijk de vragen en antwoorden door en neem waar, welke emoties soms loskomen of dat ik iets hoor, wat niet direct gezegd wordt.

Meer informatie:
www.wouterdewolf.nl
info@wouterdewolf.nl

06-53350092

Wouter de Wolf