Meten is weten

BEDRIJVENSCAN

Een ander onderdeel, waar ik graag een rol in wil spelen is om jonge bedrijven die de eerste groeifase achter de rug hebben inzicht te geven in hun actuele situatie, zoals ook voor MKB-bedrijven.
De ervaring leert, dat jonge bedrijven vol enthousiasme bezig zijn met hun specialisme, idealen en dromen te ontwikkelen en te groeien en dan komen er ook andere vaardigheden om de hoek kijken die nodig zijn.
Bij MKB-bedrijven die al langer actief zijn en ook succesvol gebeurd het nog weleens, dat ze te weinig oog hebben voor de veranderingen om hun heen en dan opeens realiseren dat anderen hun voorbijgaan. Vaak is het dan moeilijk om snel en adequaat veranderingen door te voeren en daarom is het noodzakelijk om tijdig, dan wel met regelmaat een analyse te maken van de actualiteit en de veranderingen die plaatsvinden in kaart te brengen.

Meten = weten = verbeteren

De combinatie van jarenlange managementervaring en mijn recente bachelor studie bedrijfskunde en strategisch management hebben mij tools gegeven om in een relatief korte periode een bedrijvenscan te maken, die inzicht geeft in de samenhang van de bouwstenen en het operationele proces, binnen het gekozen businessmodel.

Wat dan ook direct naar voren komt, door analyse van de marktomgeving op micro en macrogebied, is of de visie en strategie nog kloppen of dat bijsturing noodzakelijk is.
Doordat we in korte tijd veel informatie over bedrijf, processen, waardenpropositie en klantrelatie inzichtelijk maken krijgen we ook een kijk op de mensen die uitvoering geven aan dit alles.
De manier van leiding geven, de invulling van de taken en de specifieke kennis die voor die taken noodzakelijk is, binnen de actualiteit en ook naar de toekomst gericht.

Dit alles geeft aanbevelingen voor de korte termijn en de langere termijn en de visie en strategie die daarvoor noodzakelijk is. Dan zal ook blijken of het huidige businessmodel nog voldoet en slechts op beperkt aantal onderdelen aanpassing behoeft of dat een nieuw businessmodel noodzakelijk is.

Dit alles kun je beter doen, als het nog goed gaat, dan wanneer de dalende lijn al is ingezet.
Het grootste probleem is vaak, dat men de noodzaak van verandering niet inziet als het goed gaat en dat is de grootste valkuil waar het bedrijf in kan stappen.

Ik heb een aanbod om in 4 sessies van 2.5 uur een bedrijvenscan uit te voeren en die te bespreken, waarbij ik een opzet van aanbevelingen oplever en ook op welke wijze die gedaan kunnen worden.

Snel, efficiënt, effectief, persoonlijk , praktisch en doelgericht is mijn instelling en insteek.

Op deze manier hebben jullie snel een helder beeld, vaak overeenkomend met wat al gevoelsmatig bekend is, echter dan staat het zwart op wit. Soms confronterend, echter altijd eerlijk en met de oprechte intentie om het bedrijf te dienen, handvatten te geven, zodat het zich kan verbeteren.

Meer informatie:
www.wouterdewolf.nl
info@wouterdewolf.nl

06-53350092

Wouter de Wolf